Egzamin maturalny

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Rok szkolny 2017/2018

2018-02-23

Komunikat o harmonogramie egzaminu maturalnego w 2018 r.

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2017/2018 + załączniki

Komunikat o dostosowaniach

Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych

 Deklaracje

TERMINARZ MATURZYSTY

1.    Do 30 września 2017r. – składanie wstępnych deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego oraz dokumentacji uprawniającej do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego

2.    Do 7 lutego 2018r. – nanoszenie zmian w deklaracjach - składanie ostatecznych deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego.

3.    Do 14 lutego 2018r. - składanie oświadczeń o korzystaniu lub niekorzystaniu  z przyznanych dostosowań

4.    Od 5 do 25 maja 2018r.(z wyjątkiem 6,13,20 maja) -egzaminy ustne z języków obcych nowożytnych  (wg. szkolnego harmonogramu).

5.    Od 9 do 22 maja 2018r.– egzaminy ustne z języka polskiego (wg. szkolnego harmonogramu).

6.    Od 4 do 23 maja 2018r. – egzaminy pisemne wg. harmonogramu CKE.

 7.  4-20 czerwca 2018r. – część pisemna egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym.

8.     4 – 9 czerwca 2018r. - część ustna egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym.

9.     3 lipca 2018 r. - termin ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego, przekazanie szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach, termin wydania zdającym świadectw, aneksów  i informacji o wynikach.

10.  Do 10 lipca 2018r. (7 dni od daty ogłoszenia wyników) – składanie pisemnych oświadczeń o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym

11.  Egzamin maturalny w terminie poprawkowym:

- część pisemna - 21 sierpnia 2018 r. (wtorek), godz. 9:00

-część ustna - 21 - 22 sierpnia 2018 r.

12.  11 września 2018 r.– ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego  przeprowadzonego w terminie poprawkowym,  wydanie zdającym świadectw, aneksów  i informacji o wynikach

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:CKUiZ
Data utworzenia:2018-03-02
Data publikacji:2018-03-02
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:387