elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Czwartek 30.05.2024
Jesteś tutaj:

ePUAP

Na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 180 z późn. zm.) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim uruchomiło Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej.

 

Umożliwia ona przyjmowanie i obsługę dokumentów elektronicznych podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.

 

Aby skorzystać z Elektronicznej Skrzynki Podawczej, należy dokonać bezpłatnej rejestracji i logowania na platformie www.epuap.gov.pl (instrukcja dotycząca zakładania konta).

 

Bezpośredni adres do skrzynki Identyfikator Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /ckziuostrowiec/SkrytkaESP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim

 

Przekazanie dokumentu następuje poprzez wypełnienie powyższego formularza.

 

Wymogi dla dokumentów elektronicznych:

 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP.
 2. Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami możliwy do doręczenia za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej wynosi 5 MB.
 3. Pisma wnoszone za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej sporządzane są w formacie XML na podstawie ogólnego wzoru dokumentu elektronicznego umieszczonego w centralnym repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych.

Formaty danych, w jakich zapisuje się załączniki dodawane do pism (załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 180):

Format danych Zastosowanie formatu Organizacja ustalająca format Norma
.doc sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką Microsoft Corporation  
.docx sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką Microsoft Corporation  
.gif grafika rastrowa CompuServe  
.jpg (.jpeg) grafika rastrowa Joint Photographic Experts Group ISO/IEC 10918
.ods arkusz kalkulacyjny Organization for the Advancement of Structured Information Standards (OASIS) ISO 26300
.odt sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką Organization for the Advancement of Structured Information Standards (OASIS) ISO 26300
.pdf sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką Adobe Systems Incorporated ISO/IEC 32000
.png grafika rastrowa   ISO/IEC 15948
.rtf sformatowany tekst Microsoft Corporation  
.svg grafika wektorowa W3C  
.tif (.tiff) grafika rastrowa Adobe Systems Incorporated  
.txt niesformatowany tekst   ISO/IEC 10646
.xls arkusz kalkulacyjny Microsoft Corporation  
.xlsx arkusz kalkulacyjny Microsoft Corporation  
.xml sformatowany tekst W3C  
 1. Dokument w wersji elektronicznej może zostać doręczony również – bez pośrednictwa Elektronicznej Skrzynki Podawczej – na następujących informatycznych nośnikach danych:
  • Płyta CD/DVD;
  • Pamięć USB.
 2. Wyżej wymieniony nośnik należy dostarczyć do sekretariatu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim. 

 

Uwaga:

 • dokument elektroniczny doręczany na informatycznym nośniku danych jest przekazywany odbiorcy wraz z tym nośnikiem;
 • nośnik musi być trwale oznakowany w sposób umożliwiający jego jednoznaczną identyfikację;
 • jeżeli zachodzi potrzeba przekazania więcej niż jednego pliku, pliki należy umieścić spakowane w jednym pliku (zip).
 1. Doręczenie dokumentu elektronicznego na informatycznym nośniku danych zostanie potwierdzone dokumentem w postaci papierowej sporządzonym przez Zespół Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Pisma skierowane na adres poczty elektronicznej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim (ckziuostrowiec@onet.eu lub dowolny inny adres w domenie ckziuostrowiec.pl traktuje się jako przesyłki złożone w trybie niewymagającym potwierdzenia wniesienia podania, w szczególności takiego, o którym mowa w art. 63 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

 

Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami możliwy do przesłania pocztą elektroniczną wynosi 25 MB.

Informacje o artykule

Podmiot udostępniający: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim
Odpowiadający za treść: Administrator
Wprowadził informację: Administrator
Edytował informację: Anna Mirkiewicz-Antoń
Lista załączników: Brak załączników
Data wytworzenia informacji: 01.04.2022
Data udostępnienia informacji: 01.04.2022
Data ostatniej aktualizacji: 14.03.2023
Liczba wyświetleń: 813
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
14.03.2023
20:26:34
edycja
Anna Mirkiewicz-Antoń
ePUAP
01.04.2022
23:06:39
edycja
Administrator
ePUAP
01.04.2022
23:06:15
edycja
Administrator
ePUAP
01.04.2022
23:05:07
dodanie
Administrator
ePUAP